צפו במוצרים ושרותים

Email Package
2 email accounts
500MB Disk Space
1GB Data Transfer
$14.95AUD חודשי
$150.00AUD שנתי
Basic Package
10 email accounts
1GB Disk Space
5GB Data Transfer
cPanel
Fantastico
$19.95AUD חודשי
$220.00AUD שנתי
Premium Package
10 email accounts
5GB Disk Space
10GB Data Transfer
cPanel
Fantastico
$29.95AUD חודשי
$330.00AUD שנתי
Managed Wordpress Hosting
Managed Wordpress hosting
Includes All wordpress updates
All plugins
Core theme builder files
Core visual builder files
Wordfence security
Google API connections
Website & batabase Backups

$49.95AUD חודשי
$149.85AUD רבעוני
$299.70AUD חצי שנתי
$599.40AUD שנתי
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים